Vandledninger

Vi udfører almindelige vandledningsarbejder i forbindelse med ny- og ombygninger samt reparerer ved opståede utætheder.

Vi kan udføre arbejdet med styret underboring eller med raket, således at kunden slipper for at hele haven eller indkørslen skal graves op, når vandledning skal skiftes.

Vi har stor ekspertise med hovedvandsledninger, da vi har udført mange opgaver for vandværker.