Kloakinstallationer

Springstrup vvs er autoriseret kloakmesterfirma og certificeret af Kloakmestrenes Kvalitetskontrol.

Som husejer er det dit ansvar, at alle afløbsinstallationer på din grund fungerer optimalt. Her står vi, som autoriseret kloakfirma, klar med vores ekspertise.

Opdager du en skade på kloaknettet, er vi altid parate til at tage hånd om problemet, så du undgår, at skaderne fører til fx. rotteproblemer, fugt- og lugtgener og oversvømmelser.

I det daglige kan du selv gøre meget for at forebygge problemer med afløb og kloakker : Hold dæksler og riste fri for jord, sten, blade og andet, der kan stoppe afløbssystemet.

Rens jævnligt tagrender for blade og rengør jævnligt gulvafløbene grundigt.

Hos Springstrup VVS har vi erfaring indenfor følgende områder :

  •    Kloak- og drænarbejde for både private og virksomheder.
  •    TV-inspektion samt spuling af kloakken.
  •    Etablering af nye anlæg samt udvidelse af eksisterende anlæg.
  •    Højvandslukke, der løser problemer med vand i kældre.
  •    Forskellige former for rottespærrer og rottesikringer.
  •    Udskiftninger af afløbsrør og ledninger fra rum, der tilsltøder jord     (kældre og stueetager).

Vi anvender udelukkende godkendte materialer.