Højvandslukke

Under kraftige regnskyl kan vandet i hovedkloaksystemet opstemmes og stige så højt, at vandet trænger ind gennem afløb i kældergulve og andre lavtliggende afløbsinstallationer- og medføre oversvømmelser.

Skaderne er ofte store, fordi oversvømmelsen består af blandet spilde- og regnvand.

Problemet kan løses.

Med en højvandslukke kan man lukke af for det vand, der stiger op.

Der findes flere modeller.

Den manuelle højvandslukke skal man selv lukke for, når der er fare for opstemning af kloakvandet.

Den automatiske højvandslukke klarer det selv.

Kontakt os for løsning af problemet i din bolig.

Springstrup VVS er et autoriseret kloakfirma og vi er opdaterede med nyeste viden og regler indenfor området.