Vandvarmere

Der er et vist varmetab fra en vandvarmer og fra varmtvandsrørene, selv om de er isolerede. Derfor bør en vandvarmer placeres så tæt ved tappestedet som muligt. Varmetabet er afhængig af vandets temperatur, omgivelsernes temperatur – går rørene gennem kolde rum? – og isoleringens kvalitet. En nyere vandvarmer er bedre isoleret og har derfor et lavere energiforbrug til varmetab.

Kontroller jævnligt om afgangsrøret på vandvarmeren er helt koldt, inden der åbnes for vandet. Hvis det ikke er koldt en halv meter fra vandvarmeren, kan der være en lækage på rørene eller en dryppende vandhane. Det betyder at vandvarmeren opvarmer vand, der går til spilde.

En varmtvandsbeholder har ikke noget egentligt energiforbrug, da den kun bruges til opbevaring af vand, der er opvarmet andetsteds ved hjælp af centralfyr, solvarme eller fjernvarme. Men dens varmetab spiller alligevel en vigtig rolle i det samlede energiforbrug, og derfor bør den isoleres grundigt.