Alternativ energi

Den globale opvarmning (populært betegnet drivhuseffekten), som ifølge størstedelen af verdens videnskabelige forskere antages at være menneskeskabte, skyldes primært  klodens anvendelse af fossile brændstoffer.

Fossile brændstoffers skadelige udledning af CO2, samt regeringers ønsker om at frigøre sig fra afhængighed af de gængse olie- og gasproducerende lande, har skabt stort fokus på udvikling og udbredelse af alternative energiformer som vindkraft, vandkraft, solenergi og biomasse mm.

Solenergi er den største kilde til gratis energi. Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Derfor er der brugt enorme ressourcer de sidste årtier, på at kun udnytte denne uendelige energikilde.

Solenergi er i dag en velkendt og veldokumenteret alternativ energikilde. Derfor er den en af de hurtigst voksende alternative energikilder – til gavn for kloden og til gavn for miljøet.

Hos Springstrup VVS har vi mange års erfaring i at opsætte og fejlfinde på solvarmeanlæg.